§ 153 Lokalkostnader vid Lövsta

Utskrivet från: http://gotland.se/9624
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 153 Lokalkostnader vid Lövsta
Lokalkostnader vid Lövsta

AU § 114
KS2003/0152-01
- Barn- och utbildningsförvaltningen 2003-03-17
- Ledningskontoret 2003-05-05
Barn- och utbildningsförvaltningen har begärt att kommunstyrelsen ska svara för den kostnad för lokaler, 600 000 kr, som Lövsta belastat gymnasieutbildningen vid Lövsta med.

Ledningskontoret har avstyrkt framställningen, eftersom utbildningskostnaderna bör finansieras av barn- och utbildningsförvaltningen. Frågan är av den karaktären, anser kontoret, att en överenskommelse mellan de berörda bör kunna träffas.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Framställningen avslås.

Register

Register