Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland har inte diskriminerat genom att neka elev ledighet

Publicerad 2017-06-07 14:47
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat en diskrimineringsanmälan kopplad till elevs religion och trosuppfattning. DO har kommit fram till att Region Gotland inte har överträtt diskrimineringslagen genom att ha avslagit en gymnasieelevs begäran om regelbundet återkommande ledigheter för att närvara vid bön varje fredag mellan klockan 12.30 och 14.00.

I Region Gotlands yttrande till DO (GRA 2016/31) framgår att huvudmannen tillämpar en likvärdig bedömning av alla elevers ledighetsansökningar. Bedömningen hade blivit densamma om ledighet sökts med anledning av konfirmation eller ledighet för återkommande utövande av idrott eller kulturaktivitet.

I yttrandet skriver Region Gotland också att gymnasieskolan är en frivillig skolform. När en elev väl har påbörjat sina studier är närvaron obligatorisk. Rektor har att ta hänsyn till den garanterade undervisningstiden och kan av det skälet endast i undantagsfall bevilja ledighet utöver de lov som är schemalagda.

Enligt gymnasieförordningen får rektor bevilja en elev ledighet från skolarbete för enskilda angelägenheter. Eleven får också i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete. Rektor har bedömt att det inte rör sig om ett enstaka tillfälle. Elevens begäran avser frånvaro från undervisningen varje fredag eftermiddag under hela utbildningstiden. Att kompensera frånvaron genom att ge eleven arbetsuppgifter kan enligt rektor inte jämställas med lärarledd undervisningstid.

Vid ansökningar om ledighet vid enstaka tillfällen görs en individuell bedömning av elevens förutsättningar att trots frånvaron tillgodogöra sig utbildningen. I de fall en ansökan avser en begäran att regelbundet och vid samma tidpunkt varje vecka få utebli från undervisningen avslås regelmässigt sådana ansökningar.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 7 juni 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?