Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bygglov ska sökas för nya skolpaviljonger i Västerhejde

Publicerad 2017-06-01 13:12
Under gårdagskvällen hölls ett möte om Västerhejde skola i Västerhejde bygdegård påkallat av skolrådet som ville diskutera skolans framtid med Region Gotlands politiker.

På plats fanns Brittis Benzler, barn- och utbildningsnämndens ordförande (V), Tommy Gardell tekniska nämndens ordförande (S) och Karl-Allan Nordblom, byggnadsnämndens ordförande (MP) och några sakkunniga tjänstemän. Anledningen till mötet är att elever och deras föräldrar upplever inomhusmiljön som undermålig.

Ingen ny skola än

Västerhejde skola har cirka 250 elever och omfattar förskoleklass, grundskola för elever skolår 1-6 och skolbarnsomsorg. Skolbyggnaderna är slitna och till viss del är underhållet eftersatt. Detta till följd av att det funnits planer på att bygga en helt ny skola. Därför har det inte gjorts några stora eller långsiktiga investeringar i den befintliga fastigheten.

- En ny skola har funnits med i barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget, men investeringen har fått stryka på foten då Region Gotlands ekonomi är svag och det funnits annat som prioriterats av våra politiker. Till exempel gymnasieskolans nya Sävehus, säger Torsten Flemming, grundskolechef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Buller- och fuktmätningar har gjorts

I ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden under våren har Region Gotland uppmanats att åtgärda ytskikt för att städningen ska fungera, att undersöka om fuktskador finns samt kontrollera bullernivån. Fukt- och bullermätningar är utförda och ligger inom riktvärdena, utifrån den konstruktion och ålder som byggnaderna har. Ytskikten är inte utbytta då det skulle innebära en omfattande insats, men kommer att hanteras i det periodiska underhållet.

Problem med ventilationen återstår i två hus

Även ventilationsåtgärder har genomförts efter konstaterade brister vid den obligatoriska ventilationskontrollen. Flera av skolhusen har nu fått godkända ventilationssystem, men i två byggnader (lokalt kallade röda längan och 51:an) bedöms ventilationsproblemen inte kunna lösas utan att kostnaderna skenar iväg. Planen är därför att byta ut byggnaderna mot nya paviljonger.

- Vår bedömning har varit att lokalerna i sin helhet håller en fullgod standard utifrån de lagkrav som ställs på skolverksamheten ur arbetsmiljösynpunkt. Men vi tar naturligtvis den sista tidens klagomål på största allvar. Skolan är elevernas arbetsmiljö och elevernas mående är en viktig fråga. Barn- och elevhälsan undersöker nu detta närmare, säger Torsten Flemming.

Innemiljöutredning är på gång

Teknikförvaltningens fastighetsavdelning planerar att genomföra en innemiljöutredning tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen vilket innebär att berörd personal kommer att få svara på frågor enligt en checklista. Därefter görs en utvärdering för att kunna identifiera problemområden. Den beräknas vara klar innan skolavslutningen.

Målet är två nya paviljonger under nästa läsår

Ritningar har tagits fram på nya paviljonger och bygglov ska sökas.

- Byggnadsnämnden kommer att högprioritera ett bygglov för detta och nästa sammanträde genomförs den 21 juni. Förhoppningen är att få nya paviljonger på plats under hösten, säger Michael Modin, enhetschef vid teknikförvaltningen, som ansvarar för fastigheterna.

Barn- och utbildningsnämnden har beställt en rapport om lokalernas aktuella status och ärendet behandlas vid sammanträdet den 13 juni.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 13 juni 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?