§ 163 Nominering av ersättare i Arbetsmarknadsnämnden

Utskrivet från: http://gotland.se/9615
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 163
Nominering av ersättare i Arbetsmarknadsnämnden

KS 2003/0258-11
- Länsstyrelsen 2003-02-14
- (Kommunstyrelsen 2003-01-23, § 38
Kommunstyrelsen har tidigare nominerat ledamöter i Arbetsmarknadsnämnden i Gotlands län och har att nominera även ersättare. Följande ledamöter har nominerats: Jan Lundgren (s), ordförande, Sonia Landin (s), Ronny Sundström (v), Eva Nypelius (c), och Birgitta Eriksson (m).

Kommunstyrelsens beslut

 • Till ersättare i Arbetsmarknadsnämnden i Gotlands län nomineras:

  Ylva Simander (s) för Jan Lundgren
  Mats Sundin (s) för Sonia Landin (s)
  Heidi Plisch (mp) för Ronny Sundström
  Barbro Ronsten (c) för Eva Nypelius
  Stefan Barth (m) för Birgitta Eriksson

Register

Register