Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut om Visby vattenskydd i regeringen

Regeringen upphävde den 11 maj 2017 länsstyrelsens beslut om att undanröja regionfullmäktiges beslut. Detta innebär att Regionfullmäktiges beslut om Visby vattenskyddsområde och föreskrifter står fast.

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 30 mars 2015 att fastställa reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbys grundvattentäkter som skulle börja gälla från den 1 juni 2015. En fastighetsägare överklagade beslutet. Överklagan gällde en gränsdragning mellan primär och sekundär skyddszon. Länsstyrelsen beslutade den 23 juni 2015 att bifalla överklagandet genom att undanröja regionfullmäktiges beslut och återförvisa ärendet för ny handläggning. Region Gotland, Tekniska nämnden, överklagade länsstyrelsens beslut till Regeringen. Regeringen upphävde den 11 maj 2017 länsstyrelsens beslut. Det innebär att Regionfullmäktiges beslut den 30 mars 2015 om reviderat vattenskyddsområde och föreskrifter gäller från och med den 11 maj 2017.

Regeringens beslut kommer att kungöras i lokaltidningarna. Alla fastighetsägare och andra rättighetshavare anses ha fått del av beslutet den dagen kungörelsen sker. Ettårsfristen avseende nya förbud och ny tillstånds- och anmälningsplikt kommer att räknas från dagen för kungörelsen (se vidare i § 15 i föreskriften).

Sidan uppdaterad: 29 maj 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?