§ 162 Världsarvsinformation

Utskrivet från: http://gotland.se/9613
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 162
Världsarvsinformation

Regiondirektören redogjorde för pågående beredning av ärende om anslag för att driva världsarvsinformation sommaren 2003.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Arbetsutskottet bemyndigas avgöra ärendet.

Register

Register