§ 160 Regional utveckling: Verksamhetsrapport 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/9609
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-05-27

KS § 160
Regional utveckling: Verksamhetsrapport 2002

RegU § 24
- Rapport 2003-05-20
Ledningskontoret har utarbetat rapport över användningen 2002 av de regionala utvecklingspolitiska medlen som Gotlands kommun är skyldig att lämna till regeringen.

Kommunstyrelsens beslut

  • · Rapporten överlämnas till regeringen.

Register

Register