Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Forskning i korthet

Här lägger vi ut sammanställningar av spännande forskning, vetenskapliga artiklar, rapporter m.m.
I sammanställningen hittar du länk till den fullständiga publikationen.

Med makt följer ansvar

Är kommunens myndighetsutövning rättssäker?
Rapporten är en sammanställning av IVO´s tillsyn av över trettio kommuner i Sverige.

Utmanande beteenden, utmanande verksamhet

En forskningsrapport som lyfter fram vad verksamheter behöver fokusera på i arbetet med personer med utmanande beteenden.

Förutsättningar för att etablera en evidensbaserad praktik i socialtjänsten

En kvalitativ studie som beskriver organisatoriska förutsättningar som varit framgångsrika i införandet av evidensbaserad praktik.

Brottsoffer i indikatorland

Denna artikel undersöker hur öppna jämförelser används som statligt styrmedel inom arbetet med brottsoffer.

Om vård- och omsorgstagares delaktighet

Design av kognitiv assistans