Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Forskning i korthet

Här lägger vi ut tips på spännande forskning, vetenskapliga artiklar, rapporter m.m. Se även material som finns samlat under olika teman som

  • Barn och unga
  • Omsorg och vård om äldre
  • Funktionsnedsättning