Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Frida Brunner
Telefon: 0498 - 26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Telefon: 0498–26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Program Klintehamn 2030

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen ta fram ett program för Klintehamn där utgångspunkter, strategier och mål för den framtida utvecklingen framgår (RS 2017/797).

Arbetet med framtagande av Program Klintehamn 2030 går framåt!

Öppet kontor i Klintehamn 25-28 juli 2018

Arbetsgruppen på samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med programmet för Klintehamn 2030 höll öppet kontor i Klintehamn sista veckan av juni 2018. Intresset var stort och ca 100 besökare kom till lokalen på Marknadsgatan!

STORT TACK till alla som kom och bidrog med tankar, kunskap och idéer till det fortsatta arbetet!

Syftet var att ge tillfälle för Klintebor och intresserade att få inblick i pågående arbete med programmet och ställa frågor och bolla idéer om Klintehamns framtida utveckling. Vid detta tillfälle gavs möjlighet att uttrycka tankar och idéer på post-its och på plankarta.

Nu arbetar vi vidare med förslaget och planerar att visa upp ett bearbetat förslag på Klintehamns marknad den 29 september. Stort tack för ert intresse och engagemang, vi ses på Klintehamns marknad!

För att läsa en sammanställning av lämnade synpunkter och förslag klicka här

Juni 2018

Vi flyttar ner vårt kontor till Klintehamn! Under tre dagar kommer arbetsgruppen att finnas på plats för att diskutera Klintehamns utveckling. Med oss har vi ett första utkast på planförslag och massor av frågor! Vi ses den 25, 26, 27 och 28 juni i Röda korsets lokaler!

 

Maj 2018

Representanter från Hamnen, Trafikverket och enhet plan träffades för att diskutera trafiksituationen i hamnområdet samt infartsvägar. 

Ett första utkast på en dagvattenutredning är levererad, den kommer vara ett bra underlag till fortsatt planering. 

 

Robbjensån, grönskande och porlande, maj 2018

April 2018

Utgångspunkten är resultaten från dialogen vi hade i somras och just nu ligger fokus på att närmare studera möjligheterna att förverkliga de idéer som framkommit. Bland annat ser vi över vad befintliga detaljplaner möjliggör idag och har inlett ett samarbete med Trafikverket för att studera behov och lösningar när det gäller exempelvis övergångar och gång- och cykelvägar.

Vi håller även dialog med Klintetraktens Framtid om hur arbetet fortlöper och planerar för att genomföra gemensamma aktiviteter. Vi kommer att flytta ut kontoret till Klintehamn i juni – mer information om detta kommer! Då kommer vi finnas på plats och arbeta från Klintehamn.


Målbilden är att vi ska ha ett förankrat förslag till program att presentera på Klinte marknad i slutet av september!


Vill du redan nu vara delaktig i och få löpande information kring Program Klintehamn 2030, anmäl dig till nyhetsbrev Program Klintehamn 2030 längre ned på sidan!

Delar av arbetsgruppen tillsammans med Trafikverket

 

Vad har vi gjort tidigare?

Vad är Klintehamns identitet och vilka kvaliteter finns idag? Vilka är utmaningarna och möjligheterna för utveckling fram till 2030?

Regionstyrelsen gav 2017 samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie att genom dialog med er som har anknytning till Klintehamn, få fram en bred bild av visioner, möjligheter och behov för Klintehamns utveckling. Förstudien kommer ligga till grund för beslut om vilken typ av planeringsverktyg (ex fördjupad översiktsplan, planprogram, detaljplan etc) som ska tas fram för att nå denna utveckling.

 

Inom uppdraget besökte samhällsbyggnadsförvaltningen Klinteskolan i maj 2017 och träffade eleverna i F-klass, årskurs 3, 6 och 9. Vi genomförde två workshops med boende, föreningar och näringsliv. Under perioden 7 juni till den 19 juli 2017 var det också möjligt att lämna synpunkter och förslag på en karta. Om du klickar på länken nedan så kan du läsa vilka synpunkter och förslag som kom in.

Klicka här för att komma vidare till kartan!

 

Nedan ser du fotografier och kartor  workshops med boende, föreningar, näringsliv, markägare och Klinteskolan.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?