Kontakt

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Särskola

Vi mäter årligen hur det ser ut med nöjdheten bland både elever och föräldrar till elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan genom olika frågeenkäter. Vissa av dem är nationella och andra är våra egna. Sidan uppdateras kontinuerligt. Nedan finner ni senast genomförda Skolenkät.

Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten i grundsärskola

Resultatet av Skolinspektionens Skolenkät våren 2020 till vårdnadshavare med barn i grundsärskola visar att vårdnadshavarna överlag är mycket nöjda med verksamheten. Nöjdhetsindex våren 2020 är 9,2 av max 10. På alla frågor ligger resultatet mellan 6.1 och 10. Svarsfrekvensen vårterminen 2020 var 75 procent. Nedan följer detaljerat resultat på de respektive 9 efterfrågade områdena.

1. Veta vad som krävs                                    8.0

2. Stimulans                                                     9.0

3. Anpassning efter elevens behov              8.1

4. Grundläggande värden på skolan           9.6

5. Studiero                                                       8.7

6. Trygghet                                                       9.7

7. Förhindra kränkningar                              9.5

8. Elevens utveckling                                      8.8

9. Elevhälsa                                                      8.2