Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-04-20 13:58
Hälso- och sjukvården leverarer god vård med hög kvalitet och tillgänglighet men har fått en tuff start på året. Det framkom av delårsrapport 1 som nämndledamöterna fick ta del av och besluta om under dagens sammanträde. Nämnden antog också erbjudandet från Hansahälsan/Unicare om övertagande av vårdcentralsfilialen i Klintehamn.

Delårsrapport 1: God vård med hög kvalitet och tillgänglig vård men en tuff start på året
Gotländsk sjukvård placerar sig högt i nationell jämförelse bl a avseende kvalitet och tillgänglighet och den psykiatriska heldygnsvården får gott betyg efter granskning av IVO.

Flera utvecklingsarbeten pågår exempelvis har ytterligare standardiserade vårdförlopp införts inom cancervården och journalen är på väg att tillgängliggöras för patienterna via nätet. Hög förekomst av bland annat influensan och vinterkräksjuka bland både medborgare och personal har inneburit en tidvis hög belastning på sjukvården. Samtidigt har många verksamheter haft stora svårigheter att bemanna under perioden.

Det ekonomiska resultatet är efter mars månad minus 21,3 miljoner. Det stora negativa resultatet kan främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma vårdtillfällen inom utomlänsvården och att det kraftiga utbrottet av influensa, RS-virus och vinterkräksjuka har gjort att stängning av sju vårdplatser inte varit möjlig under det första kvartalet.

– Minusresultatet är riktigt tufft för oss. Vi har ett stort antal åtgärder som vi arbetar med och som ger effekt men inte tillräckligt för att nu ha nått målet med verksamhet och ekonomi i balans, säger Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör. Vi måste hålla i och hålla ut med allt som redan är påbörjat och komma vidare med det som är identifierat och som ska genomföras, säger hon.

– Det är glädjande att se att vi kan upprätthålla en god vård även i ett ansträngt läge som det var i januari-februari. Samtidigt hade vi behövt en lugnare start på året för att inte hamna i ett ekonomiskt bekymmersamt läge igen. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att prioritera arbetet med implementeringen av handlingsplanen för oberoende av inhyrd personal som antogs av nämnden i mars. Vården bärs upp av dess medarbetare, och då är det såväl en fråga om att säkra kvalitén som att minska kostnaderna att kunna nå i mål med detta arbete, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).

Hepatit B-vaccination till nyfödda permanentas i barnvaccinationsprogrammet
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Hepatit B-vaccination till nyfödda permanentas och införs i Region Gotlands barnvaccinationsprogram. Region Gotland har fram tills nu varit det enda region/landsting som inte infört allmän vaccination mot Hepatit B.
– Att permanenta införandet av allmän spädbarnsvaccination mot Hepatit B bedöms innebära stora fördelar utifrån jämlik vård i ett nationellt och internationellt perspektiv, säger nämndordförande Stefaan De Maecker. Med förändrad population ökar också det inhemska behovet av ett immunologiskt skydd mot Hepatit B.

Vårdcentralen i Klintehamn blir filial till Hansahälsan/Unicare
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att anta erbjudandet från Hansahälsan/Unicare om övertagande av vårdcentralsfilialen i Klintehamn.
 
– Vid dialogmötet var det tydligt att befolkningen ser läkarnärvaro som väldigt viktigt i vårdutbudet i Klinte. I huvudsak därför väljer vi att gå vidare med det alternativet säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).

– Förvaltningen får i uppdrag att slutföra avtalstecknande om filialverksamhet enligt inlämnat erbjudande, genomföra förhandling med berörda fackliga organisationer om verksamhetsövergång samt i samråd med Hansahälsan/Unicare hantera informationsbrev till berörda patienter enligt förslaget. Barnhälsovården och sjukgymnastikverksamheten flyttas från Klinte i och med besluten. 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 20 april 2017
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?