Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lång vårdtid anmäls enligt lex Maria

En patient vårdades inneliggande i tre månader och under den tiden hann flera vårdskador inträffa. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen detta till Inspektionen för vård och omsorg.

-Visby lasarett är ett akutsjukhus, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Vårdtiderna ska inte behöva bli långa. För varje dag som en patient blir kvar på vårdavdelning ökar risken för komplikationer, säger han.

Sjukvården har genomfört fem olika internutredningar med anledning av den här långa vårdtiden. Man har beslutat att återuppta en typ av behandlingskonferens med läkare från flera specialiteter, för att planera vården gemensamt och förbättra den interna kommunikationen kring patienter med komplicerad sjukdomsbild.

-Det här ska leda till förbättrade rutiner och minskad risk för liknande händelser framöver, säger Gunnar Ramstedt.

Händelsen
Kvinna i 60-årsåldern med en komplicerad tidigare sjukdomshistoria, som kommer akut till Visby lasarett och läggs in. Vårdtiden blir tre månader lång, på flera olika avdelningar, med bristande informationsöverföring och otydligt behandlingsansvar. Utöver detta sker fyra händelser som i sig är vårdskador: ett dygn med vätska i lungsäcken, en fallskada samt två olika felmedicineringar.