Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukvården på Gotland ska bli oberoende av inhyrd personal

Publicerad 2017-03-22 13:49
Inom två år ska hälso- och sjukvården vara oberoende av inhyrd personal för den löpande verksamheten. Det är innebörden av det beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit idag.

– Det är viktigt, inte minst för patienterna, att vården blir oberoende av hyrpersonal, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP). Med fast anställda medarbetare skapar vi kontinuitet för patienterna. Det bidrar till tryggare vård med högre kvalitet, ökad patientsäkerhet och lägre kostnader. Dessutom får vi en förbättrad arbetsmiljö för de som arbetar i vården.

Exempel på åtgärder som ryms inom de olika satsningsområdena är att utveckla arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap, utveckla befintligt rekryteringsarbete och även prova nya rekryteringskanaler, arbeta aktivt med bemanningsplanering för att kunna bedöma behovet av kompetens idag och i framtiden och aktivt se över ersättningsnivåerna baserat på analyser av marknadsläget.

Med stöd från SKL (Sveriges kommuner och landsting) arbetar nu alla landsting och regioner tillsammans för att bli oberoende av inhyrd personal.  Lokala handlingsplaner ligger till grund för arbetet.

Arbete på bred front
– Vi kommer att jobba på bred front och utgår från en handlingsplan med olika aktiviteter som vi bedömer vara viktiga framgångsfaktorer för att nå målet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar.

Det har gjorts flera försök genom åren att minska andelen inhyrd personal. Det har hittills inte lyckats. Tvärtom har beroendet och kostnaderna ökat generellt i landstingen, även på Gotland. 2016 kostade hyrpersonalen i hälso- och sjukvården 74 miljoner kronor. Med ett oberoende av hyrpersonal får landstinget i stället möjlighet att lägga extrakostnaderna för hyrpersonal där pengarna gör större nytta. Och den här gången är förutsättningarna att lyckas bättre än vid tidigare försök.

– Behållaperspektivet är viktigt för oss. Nu är samarbetet i landet mer gediget och vi kommer bland annat att ta tillvara erfarenheter från andra landsting där arbetet varit framgångsrikt, säger Nina Ljung HR-chef och huvudansvarig för arbetet.

– Vi kommer regelbundet följa upp vårt arbete så det går i rätt riktning. Den här gången har vi ett brett angreppssätt och vi ska lyckas, säger processledaren för arbetet Linda Eklund.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 22 mars 2017
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?