Kontakt

Carolina Qviström
VFU-samordnare
Telefon: 0498-26 92 94
 
Stellan Sundh
Ansvarig för VFU på Uppsala Universitet Campus Gotland
Telefon: 0734-61 86 16
 
Anna Kahlbom
Samordnare kring partnerskolorna på Campus Gotland 
Telefon: 0701-67 99 32
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU

Region Gotlands för- och grundskolor - så kallade partnerskolor- tar varje år emot ett antal lärarstuderande inom VFU (Verksamhetsförlagd utbildning), som är den praktiska delen av lärarutbildningen. Detta är en del i en överenskommelse om ett strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland.

Parterna samverkar även kring kompetenshöjande utbildningsinsatser för Region Gotlands medarbetare i form av såväl ordinarie kurser som uppdragsutbildningar.