Kontakt

Chef för Barn- och elevhälsan
Karin Alvinge
Telefon: 070-447 68 08
E-post: karin.alvinge@gotland.se

Handläggare
Anna Norrman
Tfn: 070-447 71 17
E-post: anna.norrman@gotland.se

Intendent
Ulf Nygren
Tfn: 070-083 22 13
E-post: ulf.nygren@gotland.se

Postadress
Region Gotland
Barn- och elevhälsan
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Besöksadress
Mästergatan 5C
 

Fler kontaktuppgifter finns på våra respektive yrkesgruppers enskilda sidor.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan omfattar både elevvård och skolhälsovård. Elevhälsans roll är i första hand att vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer och förutsättningar som främjar barns och elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Inom Barn- och elevhälsan arbetar:

  • skolläkare,
  • skolsköterskor
  • förskole- och skolpsykologer
  • skolkuratorer
  • hörsel-, syn-, RH- och talpedagoger 
  • sjukhuslärare

Var finns vi?

Vi är organiserade i lokala barn- och elevhälsoteam i förskolan. Kontakt kan upprättas via förskolerektor eller direkt med oss.

Läs mer om barn- och elevhälsa