Kontakt

Bo Eriksson 
Avdelningschef utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 33 69
E-post: bo.eriksson@gotland.se

Josefin Jessen
Avdelningschef (ansvarig för skolmåltider), regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498-26 94 50
E-post: josefine.jessen@gotland.se

Följ oss på instagram @maltidgotland

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på frukt och grönsaker

Måltider

Mat och måltider är en central del i våra liv. Goda matvanorna har stor betydelse för hälsan, både för barn och för vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör dessutom att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära.

Förskolan har tillsammans med hemmet i uppgift att grundlägga en positiv syn på mat och ge bra matvanor hos barnen.  

Lunchen ska motsvara en tredjedel av dagsbehovet av näringsämnen och vitaminer. Barnen får specialkost om det är motiverat av medicinska, kulturella eller etiska skäl.

Inom förskolorna finns nio egna tillagningskök med egen meny. I Visby på: Forellen, Klubbsvampen, Storken, Kabyssen och Vitkålen. Övriga: Öja förskola, Stånga förskola, Garda förskola och Havdhem förskola.