Kontakt

Bo Eriksson 
Avdelningschef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 33 69
E-post: bo.eriksson@gotland.se

Josefin Jessen
Chef för avdelningen måltid, regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498-26 94 50
E-post: josefine.jessen@gotland.se

Följ oss på instagram @maltidgotland

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på frukt och grönsaker

Förskolemat

Goda matvanorna har stor betydelse för hälsan, både för barn och för vuxna. 

Maten som serveras i förskolan är gratis. Lunchen ska motsvara en tredjedel av dagsbehovet av näringsämnen och vitaminer. Barnen får specialkost om det är motiverat av medicinska, kulturella eller etiska skäl. Detta behöver du som vårdnadshavare ansöka om.

Inom förskolorna finns nio egna tillagningskök med egen meny. I Visby på förskolorna Forellen, Klubbsvampen, Storken, Kabyssen och Vitkålen. Men också: Öja förskola, Stånga förskola, Garda förskola och Havdhem förskola. Resterande förskolor har serveringskök och tar emot maten som lagas i köken på skolor runt om på ön.