Kontakt

Lena Gustavsson
Avdelningschef för förskolan
Telefon: 0498-26 33 91
E-post: lena.gustavsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn bygger med klossar

Modersmålsstöd i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Som förälder behöver du inte söka modersmålsstöd - det är en naturlig del av förskolans verksamhet och förskolechef är ansvarig för att ditt barn får det stöd som behövs.

Arbetet med att stödja barns språkutveckling är i första hand en pedagogisk fråga. Arbetssätt, aktiviteter, miljö och material  anpassas efter barns behov. Det kan vara olika digitala hjälpmedel, litteratur på olika språk, tecken- och bildstöd. Arbetet ska integreras i den dagliga verksamheten och utförs av alla medarbetare i förskolan.

Språkstödet kan innebära att du som förälder bistår förskolan med  exempelvis sånger, ord och sagor på ditt språk.

Förskolan får stöd av de modersmålslärare som särskilt arbetar med förskolan på uppdrag av förskolechef. Modersmålslärarna ger stöd i att utveckla arbetssätt inom flerspråkighet och interkulturalitet.