Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördjupning

Det finns många sätt att spara både pengar och utsläpp inom transportsektorn. Här kan du läsa om olika tips och råd och även vilka organisationer som arbetar med dessa frågor.

Miljöfordon.se är en miljöbilsportal som drivs av miljöförvaltningarna i Stockholm och Malmö. Här går det att läsa om miljöklassade personbilar, miljöbränslen, regler och förmåner för miljöbilar och mycket mer, gå in och sök om din favorit bil finns i gas-eller elversion.

Vill du räkna ut ur mycket koldioxid ditt bensin- eller dieselfordon släpper ut jämfört med biogas, gå in på Utsläppsrätt.se och läsa mer.

Sist men inte minst några allmänna tips till dig som bilägare.

Organisationer

Det finns många organisationer i Sveriges som arbetar med omställningen till en fossiloberoende transportsektor. Här kan du fördjupa dig i några.