Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elfordon och infrastruktur

Gotland har under de senaste 3 åren fått en väl utbyggd laddinfrastruktur för elfordon.

Antalet elbilar har också stadigt ökat i antal på ön.

Laddstationer

Sedan några år tillbaka finns det ett 50-tal laddplatser på ön. Av dessa är 4 st snabbladdare, de är placerade i Fårösund, Hemse och två i Visby. Många av laddstationerna finns vid besöksmål och vid livsmedelsbutiker på ön, alltså där många stannar lite längre.

Gotland har med sina korta avstånd, gynnsamma topografi och avsaknad av motorvägar utmärkta förutsättningar för elbilar.

Att köra på el ger stora förbättringar i närmiljön med avseende på buller och utsläpp. En ren elbil släpper inte ut avgaser i närmiljön och förorenar därför inte den lokala luftkvalitén. Även partiklar från inbromsning och däck minskar då inbromsning främst sker med regenerering av bomsenergin till batterierna.

Bäst positiva effekter får elbilen om den körs på grön el, det vill säga el som kommer från sol-, vind- och vattenkraft.

Att vara elbilsägare

Den som skaffar en elbil får snabbt lära sig att planera sin körning. Hur långt bilen kan köras styrs av flera faktorer. Räckvidden minskar om det är kallt ute, om värme eller kyla behöver användas i kupén, om bilen körs med snabb acceleration, hög hastighet och om topografin är kuperad.

Däremot är elbilen otroligt effektiv med en verkningsgrad på över 90 procent, vilket gör att varje mil kan köras på 1-2 kWh, jämfört med en bensinbil som kräver 7 kWh.