Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på biogasbil.

Gasfordon och infrastruktur

Gotland har sedan 2009 egen produktion av biogas som uppgraderas och komprimeras till fordonsgas.

I dagsläget går det att tanka biogas på två ställen i Visby, i Lärbro på norra ön och i Alva på södra ön.

Räknat på antalet invånare är Gotland gasmackstätast i landet.

 

Tankställen

På Gasbilen.se går det att se alla tankställen för fordonsgas i hela Sverige, se karta på:

Ska du vidare ut i Europa finns det på denna sida en samling över länder som har tankställen för fordonsgas.

Vad är fordonsgas?

 

Fordonsgas är ren och komprimerad metangas. Metangas kommer antingen från fossil gas via utvinning vid gasfält, eller genom rötning av organiskt material så som matrester, gödsel och odlade grödor, dvs biogas. 

På Gotland är fordonsgasen tillverkad av 100 % biogas. Vid rötningen bildas även koldioxid, vattenånga mm som måste renas innan det kan bli fordonsgas. När gasen är renad komprimeras den till 200 bars tryck. Nu går det att fylla bilens gastankar för att kunna köra 30-45 mil på en tank.

Att vara gasfordonsägare

En gasbil kan alltid köras både på fordonsgas och bensin. Finns det ingen gasmack i närheten går det att köra på bensin. Om gasen tar slut i tanken går motorn automatiskt över på bensindrift, vilket föraren endast märker via en lampa på instrumentpanelen.

Många som inte testat en gasbil är oroliga för att räckvidden ska försämras jämfört med en bensinbil, vilket inte stämmer på nyare bilar.