§ 49

Utskrivet från: http://gotland.se/9490

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 49
Kvalitetsredovisning BUF 2002

Dnr 2003/015-04
Kommunerna skall till Skolverket inge en samlad kvalitetsredovisning för skolverksamheten under det gångna verksamhetsåret. Kvalitetsredovisningen omfattar bl a nyckeltal och uppföljningar enligt de uppföljningar som beslutats av BUN i samband med effektmålen. I redovisningen upptas också planerade åtgärder för utveckling av skolverksamheten i syfte att förbättra måluppfyllelsen.

Utredningssekreterare Gunilla Carlson och gymnasiechef Alf Nilsson hade sammanställt förslag till kvalitetsredovisning för BUFs olika verksamhetsområden.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Kvalitetsredovisningen överlämnas med godkännande till Skolverket.