Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:33 (Stora Törnekvior mm)

Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnads-förvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.
 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra utbyggnad av Stora Törnekvior fram till cirkulationsplatsen Stenhuggaren på Visbyleden enligt fördjupad översiktsplan för Visby.

Planområdet är beläget i östra delen av A7-fältet, söder om återvinningscentralen och kvarteret Värmekraften längs den gamla järnvägsbanken.

Översiktskarta på ortofoto med planområdets avgränsning

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida:
www.gotland.se/detaljplaner samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast den 21 mars 2017. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN2016/9921)

När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Monica Tingström tfn 0498-269169.

 

Sidan uppdaterad: 27 februari 2017
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?