§ 54

Utskrivet från: http://gotland.se/9485

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 54
Månadsrapport

Förvaltningschef Lars Danielson redovisade aktuell prognos (2003-05-15) avseende nämndens årsresultat 2003. Redovisningen pekar mot ett årsresultat som uppvisar ett underskott om ca 3,2 mkr. I anslutning till prognosen redovisades även förvaltningens planerade åtgärder i syfte att uppnå budgetbalans.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten godkänns