Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar om bor

Bor är ett grundämne med det kemiska tecknet B. Bor är en svårlöslig mineral som är ganska ovanlig i naturen. Men bor finns troligen i berggrunder som varit täckta av havsvatten och det verkar också förekomma mer i kalkberggrund. Bor är en livsviktig mineral där brist kan ge benskörhet. Bor finns till exempel i frukt, grönsaker och nötter. Bor finns också som kosttillskott.

Ganska stora mängder bor används inom pyroteknik och för att göra lågan grön. Bor i form av borax eller borsyra används i till exempel rengöringsmedel och flamskyddsmedel.

Länsstyrelsen upptäckte bor i vatten på södra Gotland i samband med en undersökning av förorenad mark. Därefter har både länsstyrelsen och teknikförvaltningen tagit prover på de kommunala vattentäkterna och även på ledningsnätet.

De värden som har uppmätts i Åminne, Ronehamn och När visar att vattnet är otjänligt på lång sikt. Gränsvärdet för bor är uträknat utifrån tolerabelt dagligt intag (TDI). Ett tolerabelt intag är den mängd man kan utsättas för under en livstid utan att det är någon risk för hälsan. De rapporterade nivåerna på 2-3 milligram per liter vatten bedöms inte utgöra någon hälsorisk under en kortare period.

På kort sikt inga skador alls, om det inte sker överdosering. Man kan bli borförgiftad, men det kan endast ske om man får i sig hundra gånger det tolerabelt dagliga intaget (TDI) – på en och samma gång.
 
Teknikförvaltningen ansvarar för att producera vattnet. Antingen löser man vattenfrågan med tekniska lösningar eller med utbyggnad av vattenledningsnätet. Förvaltningen har nu maximalt ett år på sig att lösa vattenfrågan i Åminne, Ronehamn och När.
 
Miljö och hälsoskyddskontoret har tillsynsansvaret och är också den förvaltning som har kontakt med livsmedelsverket.

Det finns bor i vattnet på flera andra platser på Gotland men inga andra otjänliga värden är funna. Under året kommer många prover att tas för att kontrollera om graden av bor ökar eller minskar i det gotländska vattnet.