§ 57

Utskrivet från: http://gotland.se/9482

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 57
Rapporter

Förvaltningschefen Lars Danielson och personalchef Bo Stenbom informerade om den pågående konflikten på arbetsmarknaden (Kommunal) och dess konsekvenser.

Utvecklingschef Karin Nyström och verksamhetsutvecklare Gunnel Samuelsson informerade om projektet Attraktiv Skola.

BUNs ordf Brittis Benzler informerade kort om budgetberedningens (KS au) överläggningar W20.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs till handlingarna