Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Delta i de särskilda dialogerna

Region Gotland kan arrangera särskilda dialoger för att få bra beslutsunderlag i samband med att beslut ska tas i större frågor. 

Region Gotland bjuder in till dessa dialoger via gotland.se och lokalpress.