§ 61

Utskrivet från: http://gotland.se/9478

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-06-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-05-21

§ 61
Delegations- och anmälningsärenden

           Delegationsärenden
1.     Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar. 

          Anmälningsärenden
1.   2003-02-26  Skrivelse från Sanda skolråds föräldrarepresentanter genom Mari Andersson ang infart och parkering/vändplan till Sanda skola och förskola. 
2.   2003-04-07  Skrivelse från Sten Sandberg ang elevs frånvaro Dnr 2003/048-63 
3.   2003-04-17  Skrivelse från Svenska Kommunalarbetareförbundet ang Varsel om stridsåtgärder Dnr 2003/0192-02 
4.   2003-04-22  Skrivelse från NTF med synpunkter på förslaget till regional transportinfrastrukturplan för Gotland. Dnr 2003/030-53 
5.   2003-04-23  Cirkulär från Svenska kommunförbundet ”Vårpropositionen år 2003 
6.   2003-04-25  Förvaltningens svar på Arbetsmiljöverkets inspektion av förskolorna Bofinken, Elvadalen, Storken och Kabyssen  
7.   2003-04-27  Skrivelse från ECO elevkårernas centralorganisation ang info om ECO och vikten av att arbeta för inflytande, trygghet och kvalitet för alla vuxenstuderande 
8.   2003-04-27  Inbjudan att rikskonferens om Elevinflytande  
9.   2003-04-27  Inbjudan till barnrättsveckan 2003 
10.   2003-05-02  Skrivelse från Länsförbundet Hem och Samhälle på Gotland ang säkerhetsbälten i bussar, jämte Per Westholms svar. Dnr 2003/051-62 
11.   2003-05-08  Skrivelse  från Skolverket ang Information och anvisningar angående statsbidrag till personalförstärkning i skolan och fritidshem 21003/2004 
12.   2003-05-13  Skrivelse från Miljö och hälsokontoret ang S:t Hansskolan föreläggande enligt miljöbanken om omhändertagande av sopor.  
13.   2003-05-15  Svenska kommunförbundets cirkulär ”Information med anledning av konflikten 
14.   2003-05-15  Protokoll KF § 89 Årsredovisning 2002. Ansvarsfrihet 
15.   2003-05-19  Skrivelse från Miljö och hälsokontoret ang Desiderias och Humlegårdens särskolelokaler – förläggande enligt miljöbanken om städning av golv….. Dnr 2003/058-60 
16.   2003-05-15  Inbjudan till konferens i Stockholm ” Barnsäkerhetsdagen” 
17.   2003-05-17  TN:s protokoll Au § 99 ”Havdhem skola, om- och tillbyggnad“ Dnr 2003/040-29 
18.   2003-05-19  Sammanställning av material om politikers öppnade och stängning av skolor samt verksamhetens planering under v 21.  
19.   2003-05-20  Skrivelse från föräldrar i Öja skol, jämte Per Westholms svar Dnr 2002/114-29 
20.   2003-05-20  Skrivelse från personal i Hogrän ang Idrottshall, jämte Lars Danielsons svar  Dnr 2003/060-29