2003-05-21 _§§_ 48 - 61

Utskrivet från: http://gotland.se/9476

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-19
Barn- och utbildningsnämnden 2003-05-21
Plats:
Sammanträdesrummet Visby BUD, Söderväg 2A Visby

Tid: kl 9.00 – 16.30
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell, 1:e v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Jenny Alvås, tjg ersättare
s Göran Ohlsson
s Ylva Simander, § 48
s Nils Jakobsson
v Carina Flodman-Andersson, tjg ersättare §§ 49-61
mp Lena Lind, tjg ersättare
c Lovisa Nilsson, tjg ersättare
c Ursula Jacobsson
m Solveig Artsman
m Arne Eklund, tjg ersättare
fp Jan Lindell

Närvarande, ej tjg ersättare
v Carina Flodman-Andersson, § 48
c Peter Melander
c Anna Gahnström
m Oskar Franke
kd Nils Ronqvist
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson; Per Westholm, sekreterare
Under § ekonomichef Elisabeth Österdahl
under §§ gymnasiechef Alf Nilsson
under §§ plan/försörjningschef Freddy Sirland
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Gunilla Nyberg

Register

register