Kontakt

Habilitering och rehabilitering

Kerstin Lindgren
Resursområdeschef
Telefon: 0498-26 83 43
E-post: kerstin.lindgren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Våra yrkesgrupper

I vår verksamhet arbetar en rad olika professioner. Här finns information om våra olika yrkesgrupper.