Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-02-09 13:58
Idag, den 9 februari, har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat förvaltningsberättelsen och årsbokslut för år 2016.

Resultatet för nämnden helåret 2016 är på 14,7 miljoner kronor. Det sammanlagda kravet om kostnadsminskningar för GVN:s verksamhetsområden har under året uppgått till 6,4 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent. Besparingsuppdraget inför 2016 var på 2,9 miljoner kronor. I och med bildandet av den nya förvaltningen fanns ett besparingskrav på en miljon kronor. I februari 2016 beslutade regionstyrelsen även om ett resultatkrav riktat till nämnden på 2,5 miljoner kronor. Under 2016 har de statsbidrag som GVN erhållit med anledning av det ökade antalet nyanlända väl täckt de merkostnader som förvaltningen har haft.

Gymnasieskolan har haft utmaningar

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har genomfört sitt första verksamhetsår som en samlad organisation för utbildning, arbetsmarknad och integration. Under det gångna året har de verksamheterna framgångsrikt löst uppdraget att på kort tid ta emot ett stort antal nyanlända och asylsökande. Integrationsenhetens uppdrag har utökats till ett samlat mottagande och inskrivning av barn och ungdomar i förskola, skola och gymnasium. Gymnasieskolan har haft stora utmaningar: geografisk spridning, trångboddhet och en större omorganisation. Men under sportlovet 2017 står nya Sävehuset inflyttningsklart och alla högskoleförberedande program kan åter samlas på en plats. Under året har Gotlands folkhögskola firat sitt 140-års jubileum.

Nämnden beslutade om remissvar på serviceutbudsutredning

GVN behandlade idag remissen på en strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland. Några utgångspunkter har varit att se närmare på var gotlänningarna bor (befintligt och prognosticerat befolkningsunderlag), dagens serviceutbud och lokalisering, dagens kollektivtrafik och vad som kan anses vara skälig tillgänglighet i tid på hela Gotland.

Utifrån att nämnden (förutom i Visby) bedriver verksamheter i Roma, Fårösund och Hemse anser GVN att en väl fungerande kollektivtrafik är ett krav för att det ska finnas skälig tillgänglighet till dessa. Detta gäller såväl möjligheten för elever och studerande att ta sig till och från verksamheterna, som möjligheten för medarbetare att kunna bo över hela ön och ändå på ett hållbart sätt ta sig till och från arbetet. GVN anser att det ska finnas god tillgänglighet till service spridd över ön och väl fungerande kollektivtrafik, vilket ses som viktigt för nyanländas och asylsökandes förutsättningar för bosättning utanför Visby. Några områden som nämnden föreslår att utreda ytterligare är om skollokaler inte kan användas än mer för annan verksamhet på icke skoltid.

Nämnden vill att filmklustersatsning får fortsättning

Nämnden gav idag utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att ansöka om regionala tillväxtmedel för en fortsatt projektperiod på tre år för Filmkluster Fårösund. Detta under förutsättning att regionstyrelsen ger sin förvaltning motsvarande uppdrag samt att kultur- och fritidsnämnden, om de är berörda, ställer sig bakom ansökan. Gotlands folkhögskola har haft uppdraget att skapa ett kluster med olika filmrelaterade verksamheter  på området Kustparken i Fårösund. Tanken med etableringen är att detta ska leda till förutsättningarna för filmskapande, tillväxt och arbetstillfällen på Gotland och speciellt Fårösund.

Dialog har förts om studentfirande

Gymnasie- och vuxenutbildningschefen rapporterade för nämnden om den dialog som förts mellan skolledningen för Wisbygymnasiet, Polisen och studentkommittén inför kommande studentfirandet. Polisen har informerat om att kraven för tillståndsgivandet kommer att skärpas och förtydligas när det gäller den traditionella kortegen på studentdagen. Detta kopplat till Transportstyrelsens regler för studentflak vid korta tillfälliga transporter.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 9 februari 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?