Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-02-08 14:18
Gotlänningarna har tillgång till en hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalité och hög tillgänglighet och öborna har förtroende för vårdcentraler och sjukhus och uppfattar att vården ges på lika villkor i högre omfattning än riket.

Det framgår av hälso- och sjukvårdsnämndens bokslut för 2016 som antogs på dagens sammanträde.

I en nationell jämförelse av den svenska sjukvården som Socialstyrelsen publicerade 24 januari 2017 ("Öppna jämförelser 2016-en god vård?" och "Öppna jämförelser - Säker vård") får Gotland fina resultat inom en rad olika områden. På Gotland får flest patienter planerad operation inom 90 dagar, 93 procent. Även när det gäller att få specialistvård inom 90 dagar toppar Gotland. 93 procent får hjälp inom den tidsrymden, rikssnittet är 81 procent.

Äldresjukvårdsteamet, som vänder sig till individer med omfattande behov, har startat sin verksamhet och inom cancersjukvården har standardiserade vårdförlopp införts inom ytterligare 13 områden under 2016. Utbildningsvårdcentralen vid Visby Norr invigdes i maj. 

Arbetet med att minska beroendet av hyrpersonal har varit intensivt, bemanningsläget är inom flera områden ansträngt. En rad förändrings- och utvecklingsarbeten sker inom sjukvården för att frigöra tid och använda medarbetarnas högsta kompetensnivå. En utbildningssatsning för undersköterskor har genomförts och vårdnära service breddinförs. Under året har också flera utvecklingsarbeten genomförts för att flytta vården närmare patienten exempelvis erbjuds nu både logopedi och inskrivningsbesök inför operation via länk.

Gotland fortsätter klättra i AT-läkares ranking av AT-orter som Sveriges Yngre Läkares förening genomför varje år. Rankingen av landets sjukhus med utgångspunkt från hur AT-tjänstgöringen upplevs av föreningens medlemmar. För två år sedan låg Gotland på en 52:e plats. 2016 klättrade Gotland till en 11:e plats. Förvaltningen har även anställt fler AT- och ST-läkare för att möta kommande behov. Gotland hamnade också på en 2:a plats i popularitet som ort att arbeta på för sjuksköterskor.

Telefontillgängligheten till egenregins vårdcentraler har förbättrats efter en rad olika åtgärder under 2016. För december var telefontillgängligheten till egenregins vårdcentraler i genomsnitt 91 procent. Särskilt bra resultat uppvisas hela året för Slite och under andra halvåret för Hemse/Klinte vårdcentral.

Gotland hamnar på tredje plats av landets 21 landsting och regioner i en sammanvägd resultatöversikt för landsting på 16 hälso- och sjukvårdsområden som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nyligen publicerat. I rapporten placerar sig Gotland i toppskiktet vad gäller befolkningens syn på vården, tillgänglighet samt goda medicinska resultat.

– Det är glädjande att vi hamnar så högt inom en rad olika områden samtidigt som vi ser att det också finns en del förbättringsområden. Rapporten ger oss underlag för fortsatta diskussioner kring hälso- och sjukvårdens kvalitetsresultat, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar.

– När 2016 nu har sammanställts ser vi hur mycket som har gjorts. Många gotlänningar har fått ta del av sjukvårdsinsatser där vi kan uppvisa goda medicinska resultat. Samtidigt har mycket aktivitet pågått för att möta framtida behov. Nu gäller det att under 2017 fortsätta vår fokus på en god vårdutveckling inom givna ekonomiska ramar, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).  

Som tidigare meddelats visar hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska bokslut för 2016 på ett negativt resultat på 82 miljoner kronor. Regionfullmäktige beslutade i oktober att medge nämnden ett överskridande med 80 miljoner kronor.

Sjukvårdens och äldreomsorgens samverkan i äldrefrågor stärks
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillsammans med Socialnämnden beslutat att anta handlingsplanen för gemensamma äldrefrågor. Handlingsplanen är framtagen i samverkan mellan förvaltningarna.

Upphandling av 1177 Sjukvårdsrådgivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att det ska genomföras en upphandling av 1177 Sjukvårdsrådgivning (2+1 år). Nuvarande avtal löper ut 2018-01-31. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fortsätta stödja förvaltningens arbete utifrån målbilden resurseffektiv sjukvård.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 9 februari 2017
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?