Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Stort engagemang och intresse för Östergarnslandet

Publicerad 2017-02-02 15:12
Den 1 februari genomförde Region Gotland ett informationsmöte i Östergarns bygdegård för att presentera det nya förslaget till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025 som nu är ute på utställning.

Mötet inleddes av regionstyrelsens ordförande Björn Jansson och därefter presenterades det nya förslaget, som är ett resultat av det samråd som genomfördes 2015. Även representanter för den pågående serviceutbudsutredningen fanns på plats och gjorde en presentation av det förslag som tagits fram till en strategi för långsiktigt hållbart serviceutbud på hela Gotland.

 Ett 60-tal intresserade kom för att ta del av informationen och för att diskutera det nya förslaget.

- Samrådet visade på ett stort engagemang från bygden och bland annat de större vatten- och avloppsprojekt som har genomförts av både regionen och av privata aktörer har lett fram till att fler områden för ny bebyggelse nu är möjliga att föreslå, säger projektledare Frida Brunner.

Efter presentationen fanns möjlighet att mingla mellan olika fördjupningsstationer där tjänstemän från olika kompetensområden fanns tillgängliga för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

- Detta är en samrådsmodell som har växt fram under arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för Storsudret och Fårö, och som vi anser är en lyckad modell för att alla har möjlighet att få svar på sina specifika frågor och som ofta leder till intressanta och givande diskussioner, säger samhällsplanerare Jenny Sandberg.

Det var trångt bland stationerna under minglet och det var också en bred politisk representation på plats, med bl a politiker från regionstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden.

- Sammanfattningsvis kan man säga att åhörarna var nöjda över den lyhördhet mot bygden som det nya förslaget innebär och att det var ett positivt möte mellan politiker, tjänstemän och boende på Östergarnslandet. I torsdags förra veckan blev vi inbjudna till Ardre sockenförening för att presentera förslaget. Det visar på ett stort intresse för sitt närområde och för utveckling av landsbygden, säger Frida Brunner.

Arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen är inne i den sista fasen innan antagande och det är fortfarande möjligt att påverka förslaget. Fram till den 28 februari finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

- Nu på lördag flyttar vi ut kontoret till skolhuset i Östergarn. Det blir då ytterligare ett tillfälle till dialog för de som inte hade möjlighet att delta eller för de som har något mer de vill diskutera innan de skickar in sina synpunkter, säger Jenny Sandberg.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 2 februari 2017
Ansvarig för sidan: Tove Thuresson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?