Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Åtgärder vände minus till plus

Publicerad 2017-01-31 10:35
Region Gotlands resultat för 2016 landar på 82 miljoner kronor. Nämndernas underskott har kunnat bromsas och slutar på -31 mnkr. Det målmedvetna arbetet på alla nivåer i de berörda nämnderna och förvaltningarna har givit effekt.

Efter fjolårets underskott kom oroande signaler om att även 2016 skulle landa på minus, på grund av stora kostnadsökningar inom hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens verksamhetsområden.

Nettokostnadsökningen stannade på 0,7 procent, vilket är en avsevärd förbättring mot de två föregående åren som låg runt 6 procent.

– Det är ett resultat som visar på vikten av tydligt och målmedvetet politiskt ledarskap. Den låga kostnadsutvecklingen är mycket glädjande, och det kommer att ha stor betydelse om vi fortsätter hålla i effektiviseringarna. Jag vill tacka alla medarbetare och chefer som gjort ett storartat arbete utifrån de politiska direktiven, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson.

Underskotten i HSN (-82 mnkr) och SON (-25 mnkr) vägdes till stor del upp av att övriga nämnder hade överskott på sammanlagt 76 mnkr. Största överskotten hade regionstyrelsens förvaltningar samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningen med vardera 31 mnkr.

– Samtliga nämnder och förvaltningar har gjort ett fantastiskt arbete. Det är en rejäl förbättring vi gjort i verksamheterna, där underskottet minskat med över två tredjedelar från 2015. Nu är det viktigt att vi håller i arbetet med utbudsminskningar även under 2017 så att vi i regionen kan få en långsiktigt hållbar ekonomi, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Tack vare försäljningar av fastigheter och materiella tillgångar samt ett positivt finansnetto slutar resultatet på 82 miljoner kronor, vilket är 50 mnkr över budget.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 31 januari 2017
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?