Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Medborgarlöften fokuserar på ungdomar och narkotika

Publicerad 2017-01-20 14:00
Polisen och Region Gotland har samverkat under en längre tid. Nu har en ny samverkansöverenskommelse skrivits under.

Med den som grund, medborgarnas synpunkter genom medborgardialoger och medarbetarnas synpunkter har också gemensamma medborgarlöften arbetats fram.

- Vi har samlat kunskap från Polisen, Region Gotland och invånarna och skapat oss en gemensam lokal lägesbild över vilka åtgärder som behöver genomföras för att öka tryggheten på Gotland, säger Fredrik Persson, lokalpolisområdeschef.

Det som kommit fram i de olika dialogerna har fogats samman med lokala underrättelser och statistik. Resultatet visar att vi gemensamt ska samverka kring våld, narkotika och mängdbrott.

- Det här är en fortsättning på det mycket goda samarbete vi har med polisen redan i dag. Ytterst är syftet att skapa trygghet, vilket är en nyckelfaktor för att Gotland ska vara attraktivt, säger regiondirektör Peter Lindvall.

- I vår gemensamma åtgärdsplan har vi valt ett problemområde som särskilt angeläget att fokusera på under en period. Vi har valt att ägna fokus åt narkotikaproblematiken och då främst bland ungdomar, berättar Conny Johansson, kommunpolis.

- Genom nätverket Tryggare Gotland, där även Länsstyrelsen på Gotland och flera ideella organisationer ingår, utgår vi från medborgarlöftena för att utforma konkreta aktiviteter. En del av dem är sådana som redan pågår, som till exempel elev- och föräldramötet Underbara ungdomar, som i år genomförs den 3 april, säger Region Gotlands beredskapschef Christer Stoltz.

Åtgärderna mot detta problemområde formuleras som ett medborgarlöfte. Det är ett åtagande som Polisen och Region Gotland gör till dig som bor och vistas på Gotland, i syfte att minska ett problem som skapar otrygghet.

- Genom att genomföra de gemensamt framtagna åtgärderna skapar vi förutsättningar i våra verksamheter att kunna förebygga brott och otrygghet, möta ungdomar med kvalitét i samordnade åtgärder och ett större engagemang bland medborgare och alla andra aktörer med ansvar för en positiv samhällsutveckling, säger Håkan Larsson, kommunpolis.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 20 januari 2017
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?