Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Barn- och elevombudet (BEO) riktar skadeståndsanspråk mot Region Gotland

Publicerad 2017-01-18 13:29
Skadeståndsanspråket gäller en kränkning av en elev på en gotländsk skola.

Barn- och elevombudet (BEO) framställer skadeståndsanspråk på Region Gotland gällande en kränkning av en elev.

BEO konstaterar att Region Gotland brustit mot förbudet om att personal inte får utsätta barn eller elever för kränkning. Därmed fastställer BEO ett skadeståndsanspråk om 10.000 kronor. Region Gotland har fram till den 8 februari att svara på skadeståndsanspråket. BEO anser att i och med att Region Gotland utrett omständigheterna och vidtagit skäliga åtgärder så avstår BEO från att ingripa på annat sätt än att fastställa skadestånd.

- Jag beklagar det inträffade. Vår inriktning är att alla elever har rätt att vistas i en trygg och respektfull miljö som stimulerar deras lärande. Vi har idag fått beslutet från BEO och ska nu ta ställning till deras framställan, säger utbildningsdirektör Anders Jolby.

Bakgrunden till anmälan är en klassrumssituation som inträffade under hösten på en gotländsk skola. Situationen eskalerade och en elev uppmanades lämna klassrummet. Eleven ombads att lugna sig eller så skulle hens beteende filmas och visas för föräldrarna. En filmning gjordes dock inte enligt de uppgifter som lämnades efter händelsen.

Rektorn agerade omedelbart och utredde händelsen. Alla inblandade har fått lämna redogörelser om det inträffade. Stödåtgärder har satts in för eleven och i klassen. Berörd medarbetare har fått andra arbetsuppgifter.

Skolan har sedan hösten 2016 haft olika insatser för att kompetensutveckla all personal i förhållningssätt och lågaffektivt bemötande. Insatserna är långsiktiga och kommer att fortsätta. Åtgärder har även vidtagits gällande skolmiljön.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 18 januari 2017
Ansvarig för sidan: Barbro Engström

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?