Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Stefan Persson
Avdelningschef regional utveckling och direktör för regional utveckling
Telefon: 0498-20 41 58
E-post: stefan.persson@gotland.se

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Ett långsiktigt hållbart serviceutbud

För att säkra ett långsiktigt hållbart serviceutbud arbetar Region Gotland med att ta fram en strategi som ska syfta till att fastställa en strategisk inriktning för hur Region Gotlands servicestruktur ska utvecklas geografiskt. 

Under april 2018 genomför Region Gotland ett antal öppna möten om öns serviceutbud och framtidens kollektivtrafik. Läs mer om detta här.

Strategin ska utgöra en grund för beredning och beslut rörande serviceverksamheternas utveckling, för att hantera rådande och förväntade ekonomiska utmaningar och den demografiska utvecklingen.

Region Gotland delar med övriga kommuner och landsting/regioner i Sverige de ekonomiska utmaningar som den offentliga servicen står inför. Region Gotlands förutsättningar för att hantera dessa utmaningar ser dock något annorlunda ut i jämförelse med andra kommuner och landsting/regioner. Främst med anledning av Gotlands ö-läge utan fast landförbindelse.

Upprinnelsen till strategin är uppdraget att se över den struktur för serviceorterna som fastställdes i Vision Gotland 2025. Därefter har uppdraget utvecklats och växt. I grunden handlar strategin om geografin för den platsbundna servicen som Region Gotland tillhandahåller.

Det går dock inte att hantera den utan att väga in dess påverkan på den lokala och regionala attraktionskraften samt den regionala utvecklingen i stort. Inte heller går det att bortse från de möjligheter till verksamhetsutveckling av servicen som digitaliseringen medför eller från kollektivtrafikens möjlighet att hantera en förändrad servicegeografi. Därför lyfts både digitalisering och kollektivtrafiken som viktiga verktyg i strategin.

Målet med strategin är att säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så att den bidrar till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besök och verksamhet. Detta ska ske genom en anpassning till rådande och förväntade förutsättningar och resurser, med kvalitet och effektivitet i fokus.

Vad händer nu?

I regionstyrelsens arbetsutskott har ett första förslag på strategi behandlats den 17 januari 2018. Utifrån de justeringar och revideringar som gjordes så pågår nu arbetet med att ta fram en slutversion som kommer att ligga till grund för beslut i regionstyrelsen den 29 maj 2018.

Informationsmöten

Efter förra årets dialog om öns serviceutbud finns det nu ett förslag till strategi som vi gärna vill presentera innan det beslutas. Vi vill även få in gotlänningarnas synpunkter på den framtida kollektivtrafiken.
Mer om informationsmöten

 

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?