Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Detaljplan för Gammelgarn Gartarve 4:1 - samråd

Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnads-förvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Planförslaget finns tillgängligt här på Region Gotlands hemsida;
samt  i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 VISBY, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast den 13 februari 2017. Ange namn, postadress, e-postadress och ärendenummer (2013/891).

När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostads-rättshavare eller annan inneboende som berörs.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Stina Wester tfn 0498-269174.

Sidan uppdaterad: 11 januari 2017
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?