Kontakt

Thomas Hogenfält
Frågor om Ronehamn
Telefon: 0498-20 49 64

Leif Dahlby
Frågor om Lickeshamn
Telefon: 076-836 99 50

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Central Baltic

Green and Family-friendly Archipelago Ports (FamilyPorts) är ett gränsöverskridande Central Baltic-projekt som har som målsättning att förbättra servicen i fyra gästhamnar i Åboland (Nagu och Dalsbruk) och på Gotland (Ronehamn och Lickershamn).

Inom ramen för projektet ska familjevänliga servicebyggnader byggas i alla fyra hamnar. Hamnarna kommer också att göra satsningar på miljövänlig teknologi och skapa gemensamt marknadsföringsmaterial.

Pargas stad leder projektet som bedrivs i samarbete med Kimitoöns kommun, Region Gotland och Lickershamns Fiskareförening.

Projekttid: 1.7.2016-31.3.2019
Totalbudget: Cirka 1,05 miljoner euro
Finansiär: Central Baltic

Central Baltic logotyp

Eu flagga