Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Restaurangrapport

Innehavare av stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att lämna uppgifter om verksamhetens omsättning, en så kallad restaurangrapport. 

Uppgifterna i rapporten ska gälla perioden januari - december för året som gått, den perioden kallas för rapportåret. Uppgifterna i restaurangrapporten används av Region Gotland, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistikbearbetning. Den ligger också till grund för verksamhetens årliga tillsynsavgift.

Så här går det till

Vid årsskiftet skickas en förtryckt rapporteringsblankett med era uppgifter samt medföljande information till dig. Rapporten ska du fylla i och sedan skicka till oss på tillståndsmyndigheten senast den 1 mars. Även om du inte haft någon verksamhet under året ska restaurangrapporten lämnas in. Du fyller då i noll (0) i alla kolumner och skriver sedan under.

Om du lämnar in din rapport för sent får du en påminnelseavgift på 500 kronor per påbörjad fyraveckors period. Har rapporten inte inkommit senast den 2 maj 2023, tar vi ut den högsta taxan i avgift, 15 000 kronor.

Om du ändrar adress - anmäl det till oss direkt så slipper du riskera att du inte får din restaurangrapport i tid och i förlängningen en påminnelseavgift.


Elektronisk restaurangrapport

Som ett alternativ till att skicka en pappersversion av restaurangrapporten kan du själv registrera restaurangrapporten via en webbregistrering med hjälp av dina inloggningsuppgifter.

Det är snabbt och smidigt och du gör det direkt på Folkhälsomyndighetens hemsida. När den är registrerad får du en bekräftelse till den mailadress du angivit. Dina inloggningsuppgifter finns uppe i det övre högra hörnet på din restaurangrapport. Har du tappat bort dina personliga inloggningsuppgifter så kan vi hjälpa dig att ta fram dem på nytt. 

Om serveringen upphör 

Året efter det att din verksamhet upphör kommer du att debiteras en tillsynsavgift med restaurangrapporten som underlag. Observera att du alltid måste betala den fasta tillsynsavgiften om du varit tillståndshavare under rapportåret. Har du även sålt alkohol under året debiteras du också en rörlig avgift.