Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

 
Anders Granvald
Digitaliseringsdirektör och avdelningschef
Telefon: 0498-26 99 10
E-post:  anders.granvald@gotland.se
 
Fredrik Lundgren
Enhetschef IT-Digital utveckling
Telefon: 0498-26 94 95
E-post:  fredrik.lundgren01@gotland.se
 
Anna Thulin
Enhetschef IT-infrastruktur 
Telefon: 0498-26 95 00
E-post:  anna.thulin@gotland.se
 
Christer Orenberg
Enhetschef IT-stöd
Telefon: 0498-26 95 31
E-post:  christer.orenberg@gotland.se
 
Tom Kungs
Enhetschef IT-servicedesk
Telefon: 0498-26 98 33
E-post:  tom.kungs@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för Digitalisering

Avdelningen ansvarar för digital utveckling, systemförvaltning, IT-infrastruktur och arkitektur, datanät och systemintegrationer, E-tjänsteutveckling samt IT- och telefonisupport.

Chef för avdelningen är Anders Granvald som också är digitaliseringsdirektör Avdelningen har fyra enheter: IT-service desk, IT-stöd, IT-infrastruktur och IT-digital utveckling.