Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

 
Anders Granvald
Direktör för kvalitet och digitalisering och avdelningschef
Telefon: 0498-26 99 10
E-post:  anders.granvald@gotland.se
 
Anna Derwinger Hallberg
Enhetschef utveckling och kvalitet
Telefon: 0498-26 87 94
E-post: anna.derwinger-hallberg@gotland.se
 
Christer Orenberg
Enhetschef IT-service
Telefon: 0498-26 95 31
E-post:  christer.orenberg@gotland.se
 
Monica Pedersén
Enhetschef systemteknik
Telefon: 0498-26 96 33
E-post:  monica.pedersen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för Digitalisering

Avdelningen ansvarar för digital utveckling, systemförvaltning, IT-infrastruktur och arkitektur, datanät och systemintegrationer, E-tjänsteutveckling samt IT- och telefonisupport.

Chef för avdelningen är Anders Granvald som också är digitaliseringsdirektör Avdelningen har tre enheter: IT-service, IT-drift samt Digital utveckling.