Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   


Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, avdelningschef kommunikation
Telefon: 0498-26 93 71
E-post:  ulrika.holm@gotland.se
 
Marie Flemström
T.f. enhetschef kommunikationsstöd
Telefon: 0498-26 98 05
E-post: marie.flemstrom@gotland.se
 
Per Lorén
T.f. enhetschef regionupplysningen
Telefon: 0498-26 33 83
E-post:  per.loren@gotland.se
 
Mia Stuhre
Verksamhetsledare och enhetschef för Almedalskontoret
Telefon: 0498-26 90 85
E-post:  mia.stuhre@gotland.se

 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för kommunikation

Avdelningen för kommunikation ansvarar för strategisk kommunikation, varumärkesfrågor och visuell identitet. 

Avdelningen ansvarar också för regionupplysning och reception.

Även Almedalsveckans kontor finns inom avdelningen.

Chef för avdelningen är Ulrika Holm som också är kommunikationsdirektör.  Avdelningen har tre enheter: kommunikationsstöd, Almedalskontoret och regionupplysningen.