Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   


Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, avdelningschef kommunikation
Telefon: 0498-26 93 71
E-post:  ulrika.holm@gotland.se
 
Per Lorén
Enhetschef kommunikation och kansligrupper
Telefon: 0498-26 98 05
E-post:  per.loren@gotland.se
 
Marie Flemström
Enhetschef medborgarservice
Telefon: 0498-26 33 83
E-post:  marie.flemstrom@gotland.se
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för kommunikation

Avdelningen för kommunikation ansvarar för strategisk kommunikation, varumärkesfrågor och grafisk profil. 

Avdelningen ansvarar också för regionupplysning, reception, budget- och skuldrådgivning samt myndighetsstödjande tjänster (till överförmyndarnämnd och valnämnd).

Även projektkontoret för Almedalsveckan ligger i avdelningens uppdrag.

Chef för avdelningen är Ulrika Holm som också är kommunikationsdirektör.  Avdelningen har tre enheter: kommunikationsstöd och Almedalsveckans projektkontor, kansligrupper och regionupplysningen.