Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

 
Lotta Israelsson
HR-direktör och avdelningschef
Telefon: 0498-26 94 67
 
Therese Koorem
T.f. enhetschef HR-stöd
Telefon: 0498-26 80 90
E-post:  therese.koorem@gotland.se
 
Göran Karlström
Enhetschef lön
Telefon: 0498-20 63 01
E-post: goran.karlstrom@gotland.se
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för HR

Avdelningen för HR ansvarar för personalpolitik, kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke. 

HR ansvarar också för rekrytering och introduktion, ledarutveckling, arbetsmiljö och hälsa, arbetsrätt, avtal och förhandling, facklig samverkan, bemanning och omställning, lönebildning och löneredovisning samt pensioner.

Chef för avdelningen är Lotta Israelsson som också är HR-direktör. Avdelningen har två enheter: HR-stöd samt lön.