Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

 
Peter Lindvall
Regiondirektör
Telefon: 0498-26 90 45
E-post:  peter.lindvall@gotland.se
 
Karolina Samuelsson
Biträdande regiondirektör och förvaltningschef
Telefon: 0498-26 94 78
E-post:  karolina.samuelsson@gotland.se
 
 

Pressbilder på bland andra regiondirektören och biträdande regiondirektören.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Regionstyrelseförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning och koncernsamordning samt ger internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar.

 

Det regionala utvecklingsansvaret innebär arbete för social, ekologisk och ekonomisk hållbar tillväxt för hela Gotland. Ansvaret omfattar i huvudsak frågor som näringslivsutveckling och landsbygdsutveckling, välfärd och folkhälsa, kompetensförsörjning och arbetsmarknad, miljö, samhällsplanering och exploatering.

 

Koncernstyrning omfattar regionens styrsystem, styrkort, planerings- och uppföljningsprocess med syfte att utveckla regionens organisation och processer med resurseffektivitet och i enlighet med övergripande strategisk inriktning. Arbetet omfattar i huvudsak områden som ekonomi, HR, kommunikation, verksamhet och kvalitet, digital utveckling och gemensamma resurser som fordon, arkiv samt mat och måltid.
 

Koncernsamordning omfattar att utifrån brukarens behov av samordnade insatser leda arbetet med att utveckla gränssnitt och förvaltningsövergripande utvecklingsfrågor. Detta kan omfatta frågor som exempelvis integration, barn- och ungdomsfrågor, psykisk ohälsa, e-hälsa och äldre i behov av särskilt stöd.
 

Stöd och service omfattar att erbjuda effektiva tjänster som skapar värde för regionens medarbetare och chefer och underlättar för övriga förvaltningars verksamheter att nå sina mål. Arbetet omfattar i huvudsak HR, ekonomi, kommunikation och IT samt måltidsverksamhet, städ, vaktmästeri, fordonshantering, varuförsörjning samt hjälpmedelshantering.

 

Ansvaret för kultur- och fritidsverksamhet omfattar kulturplanen enligt kultursamverkansmodellen, det övergripande fritidspolitiska programmet, folk- och länsbibliotek, idrottsanläggningar, stöd till kultur- och fritidsföreningar samt budget- och skuldrådgivning.

 

Regionstyrelsen är ansvarig nämnd

Information om regionstyrelsen, sammanträden, kallelser och ledamöter.

 

Peter Lindvall

 

Peter Lindvall, regiondirektör

 

Karolina Samuelsson

 

Karolina Samuelsson, biträdande regiondirektör och förvaltningschef
 

Sidan uppdaterad: 23 mars 2018
Ansvarig för sidan: Linnéa Isaksson
Strategiska nätverk

Regionstyrelseförvaltningens medarbetare leder ett antal nätverk med representanter från de övriga förvaltningarna. Dessa nätverk är ett led i koncernledningen och de spelar en viktig roll både när det gäller att utforma strategier och genomföra fattade beslut. 

 
 
Koncernledningsgruppen 
Ansvarig: Peter Lindvall, regiondirektör 
 
Ekonomichefsnätverket 
Ansvarig: Åsa Högberg, ekonomidirektör 
 
Kommunikationsstrategigruppen 
Ansvarig: Ulrika Holm, kommunikationsdirektör 
 
HR-nätverket 
Ansvarig: Lotta Israelsson, HR-direktör
 
Nätverk för kvalitet och digitalisering
Ansvarig: Anders Granvald, direktör för kvalitet och digitalisering
 
Lokalförsörjningsgrupp
Ansvarig: Per-Eric Edlund, försörjningsstrateg

Strategiskt upphandlingsråd
Ansvarig: Åsa Högberg, ekonomidirektör
 
 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?