Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resultatsammanställningar

I resultatsammanställningarna redovisas

  • resultat av uppföljningar (enkäter, betyg m.m i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, arbetsmarknad och folkhögskola)
  • viss statistik från Skolverket och jämförelsetal för Gotland
  • annan statistik och utvärderingar

 

Arkiv för uppföljning gymnasiet och vuxenutbildning