Kontakt

Enhet Geografisk Information

Telefon: 0498-26 90 00

E-post: matning@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Höjdsystem RH 2000

Från och med 8 juni 2016 använder Region Gotland RH 2000 som system för höjdmätning.

Varför byta system?

RH 2000 är ett nationellt system av mycket hög kvalitet som statliga Lantmäteriet ansvarar för. Bytet till RH 2000 görs av flera anledningar, bland annat:

  • De flesta andra kommuner och myndigheter i Sverige också använder RH 2000 är det bättre möjligheter till datautbyte.
  • RH 2000 beskriver verkligheten på ett bättre sätt än det äldre systemet RH 00 som relaterar till en medelvattenyta i Stockholm år 1900.
  • Vid mätning med satellitteknik (GNSS, tidigare kallad GPS) blir noggrannheten betydligt bättre i RH 2000. GNSS - teknik kan i många fall spara tid vid inmätningar och med större noggrannhet är det möjligt att tillämpa systemet inom fler områden.

Märk handlingar med information om höjdsystem

Under en övergångsperiod kommer höjder i både det äldre systemet RH 00 och det nya systemet RH 2000 förekomma. För att undvika kostsamma misstag bör man vara extra uppmärksam på vilket höjdsystem som används på handlingar till exempel kartor och ritningar. Alla handlingar som innehåller höjdinformation bör det därför tydligt framgå vilket höjdsystem de är upprättade i.

Höjddata från Region Gotland

Höjddata från Region Gotland daterade före den 8 juni 2016 är i det gamla höjdsystemet RH 00 om inte annat anges. Från och med den 8 juni 2016 levereras all höjdsatt geografisk information i RH 2000 om inte annat anges.

Höjdfixar

Många av de höjdfixar som finns markerade runt om på Gotland kommer att räknas om och få nya höjder. Dock kommer de markeringsbrickor som visar på punktens läge och höjd ej att bytas ut i samband med övergången till RH 2000 vilket betyder att felaktiga höjder kommer att stå på markeringsbrickorna. Kontakta därför alltid enhet Geografisk Information för att få veta vilken höjd en fix har.

Omräkning RH 00 till RH 2000

I samband med bytet till RH 2000 kommer ett antal höjdskiften tas fram för omräkning från RH 00 till RH 2000. Det kommer alltså inte gå att räkna om gamla höjder till nya med en och samma konstant utan höjdskiftet kommer vara olika beroende på var man befinner sig. Dessa höjdskiften ska bara användas för överräkning av detaljer i kartmaterial, höjdfixarna får nya höjder genom en separat beräkning och utjämning.

Slutrapport

Efter att projektet är slutfört kommer en slutrapport finnas tillgänglig för nedladdning.

Kontakta enhet Geografisk Information för att få veta mer via matning@gotland.se eller telefon 0498-26 90 00.