Kontakt

Besöksadress: Färjeleden 2

Hamnavdelningen
Teknikförvaltningen
E-post: visby.port@gotland.se

Måndag- fredag 07.00-16.00

Visby hamn
Thomas Hogenfält
Tfn: 0498-26 94 72

Klintehamn
Zineth Westermark
Tfn: 0498- 20 49 64

Slite hamn
Mathias Lindqvist
Tfn: 0498-20 44 98

Ronehamn
Zineth Westermark
Tfn: 0498- 20 49 64
 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Yrkessjöfart

Nedan visas 2012 års hamngräns för Visby hamn, inom detta område gäller hamnordningen för  Region Gotlands hamnar (se länk hamnordning)

 

Klicka för större bild

Nedanstående gäller yrkestrafik till Visby, Klintehamn, Slite och Ronehamn. Fartygsanmälan om kajplats för fartyg göra senast 24 h innan ankomst till hamnen. Anmälan görs på blankett som kan beställas via hamnens e-post visby.port@gotland.se

I samband med fartygsanmälan skall även en avfallsdeklaration lämnas, alternativ används skeppsmäklare. (se länk till höger)

Region Gotlands hamnar har inte vhf-passning 24 h.

Information om fartygets inpassage/avgång görs som allmänt anrop på kanal 16, senast fem minuter innan ankomst/avgång. 

Kontaktuppgifter till berörd hamn finns under kontakt, alternativt e-post visby.port@gotland.se

Fartyg till och från Visby hamn uppmanas att ah särskild uppsikt över linjetrafiken i hamnen, som går efter turlista och har företräde in och ur hamnen.

Aktuell information som berör angöring av hamnen, (navigationsvarningar) inhämtas vi Ufs.

Trossföring är inte obligatorisk i hamnarna. Om det efterfrågas beställs detta av Gotlands Stuveri AB

Vattenstånd i Klintehamn
Lokala avvikelser kan förekomma och vi hänvisar till Viva station i Visby.
Exakt vattenstånd i Klintehamns hamn får man genom avläsning av pegel i hamnen.

 

Hitta direkt