§ 125 Internpriser på telefoni- och webbtjänster (tele- och webbtaxa)

Utskrivet från: http://gotland.se/9290
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 125
Internpriser på telefoni- och webbtjänster (tele- och webbtaxa)

Au § 92
KS 2003/0002-04
- (Kommunstyrelsen 2003-01-23, § 46)
- Ledningskontoret 2003-04-01
Kommunstyrelsen har fastställt priser för de tjänster som konsult- och servicekontoret tillhandahåller med undantag för telefonitjänsterna. Ledningskontoret har nu framlagt reviderat förslag till taxa - internpriser på telefonitjänster och webbtjänster och begär uppdrag att utreda hur webbkostnaderna ska fördelas 2004.

Kommunstyrelsens beslut

  • Det upprättade förslaget till taxa för telefonitjänster och webbredaktörer fastställs.

  • Ledningskontoret (IT-teamet) får i uppdrag att i samarbete med kontaktcentrum utarbeta förslag till fördelningsnyckel för kostnaderna för webben.

Register