§ 124 Val till samarbetsgrupp för 7 öar i Östersjön

Utskrivet från: http://gotland.se/9289
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 124
Val till samarbetsgrupp för 7 öar i Östersjön

AU § 91
- Kommunstyrelsen 2003-01-23, § 31
Kommunstyrelsen har utsett en av de två delegater Gotlands kommun ska utse till Samarbetsgruppen för 7 öar i Östersjön perioden 2003-2006 (Jan Lundgren med Sonia Landin som ersättare). Den andre delegaten skulle utses senare.

Kommunstyrelsens beslut

  • Till delegat utses Eva Nypelius.

Register