§ 123 Årets företagare 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/9287
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 123
Årets företagare 2003

AU § 90
KS2002/0507-10
- Företagarnas riksorganisation 2002-12-11
Företagarnas Riksorganisation (Företagarna) har bett Gotlands kommun att, i samråd med FR-föreningen föreslå en företagare i kommunen som förtjänar utmärkelsen 2003 för sina insatser under 2002. Organisationens definition på företagare är en person som äger och driver sitt företag. Förslag ska lämnas senast 30 juni.

Ärendet bereds inom regionala utvecklingsteamet. Kommunstyrelsen föreslås delegera beslutanderätten till ordföranden.

Kommunstyrelsens beslut

  • Beslutanderätten delegeras till ordföranden.

Register