§ 115 Motion. Helgöppet på lasarettets apotek

Utskrivet från: http://gotland.se/9285
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-04-24

KS § 115
Motion. Helgöppet på lasarettets apotek

AU § 82
KS 2002/0463-90
- Motion 2002-11-19
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2003-02-21
- Ledningskontoret 2003-03-07
Christer Mattsson (c) har i motion yrkat att möjligheterna för apoteket på lasarettet att hålla öppet även en viss tid på helgerna ska undersökas. Därmed skulle man underlätta för personer som bor utanför Visby och som besöker jourhavande distriktsläkare, som nu har sin mottagning på lasarettet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har, efter kontakt med Apoteket AB, redogjort för nuvarande rutiner. Antalet receptförskrivningar är för lågt för att motivera helgöppet på sjukhusapoteket utan läkemedel kan köpas på det jouröppna Apoteket Liljan. Genom s.k. jourdoser får patienter som snabbt behöver tillgång till visst läkemedel hjälp på mottagningen. Med den redogörelsen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att motionen ska anses besvarad. Ledningskontoret föreslår att det förslaget tillstyrks.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Register